Poľnohospodárstvo

 

 • Dopĺnkova kŕmna látka pre výrobu krmív a premixov – ProFeed
 • Prísada do podstielok hospodárskych zvierat – ProFresh
 • Hnojivá – ProZeo
 • Substráty, pôdne kondicionéry – ProZeo-PPL, ProZeo-PPL green
Priemysel a ekológia

 

 • Čistenie odpadových vôd
 • Úprava pitných a úžitkových vôd
 • Filtračné médium
 • Čistenie spalín
 • Plnivá (plasty, guma, papier, trhaviny)
Stavebníctvo

 

 • Protikorózna prímes cementov
 • Inertná prísada tesniacich zmesí pre ekologické stavby
 • Zlepšenie stability cementových suspenzií
 • Prísada pre výrobu  puzzolánových cementov
 • Prísada do asfaltových bitúmenových zmesí
Domácnosť

 

 • Podstieľky, dekoračné materiály, sorbenty