Produkty

Klinoptilolit – Prírodné minerálne produkty

  • Mletý: 0.0 – 0.2 mm
  • Zrnitý: 0.0 – 0.3 mm, 0.3 – 1.0 mm,  1.0 – 2.5 mm, 2.5 – 5.0 mm, 4.0 – 8.0 mm, 10 – 40 mm
ProFresh prírodný prípravok do podstieľok
ProZeo – PPL prírodná pomocná pôdna látka
ProZeo – PPL green zakladanie trávnikov, športových ihrísk, aktivovaný substrát  na údržbu trávnatých plôch,  trávnikov, športových ihrísk, golfových greenov
ProZeo WT čistenie odpadových vôd, úpravu pitných a úžitkových vôd, filtračné médium
ProZeo čistenie spalín, plnivo pri výrobe plastov, gumy, papiera
ProSorb univerzálny sorbent
Zeolitová hygienická podstielka hygienická prírodná minerálna podstielka
EkoPosyp ekologický posypový materiál

Dodanie / balenie:

  • 25 kg papierové vrecia, 5 kg  pap. vrece ( taška) – na palete
  • Big Bag – 1000 kg na palete
  • voľne ložený  24 – 25 t (silocisterna, vyklápač)